Reklamationer

Så här gör du en reklamation:

1. Kontakta oss först via e-mail till info@sendraget.se om vilken produkt det gäller.

2. Skicka gärna foto på den skadade produkten till följande e-postadress: info@sendraget.se. Märk mailet med "Reklamation" ämnesraden.

3. Vi kommer därefter bedöma hos oss vad vi tror om reklamationen. Däremot har vi inte befogenhet att ta det slutliga beslutet, utan det skall överlåtas till respektive generalagent/leverantör.

4. Vi vidarebefordrar all dokumentation till respektive leverantör inklusive bilder för slutgiltig bedömning.

5. När reklamationsärendet är behandlat hos våra leverantörer hör vi av oss till er och om reklamationen är godkänd kommer vi att ordna en retursedel för produkten.